Pravidla při závodu:

  1. Každé 2-3 min. (bude upřesněno)  bude současně startovat 10-20 závodníků Např. závodníci č. 1-10 startují v 11:02:00, závodníci č. 11-22 v 10:04:00, závodník č. 23-33 v 10:04:00, atd. V případě, že závodník nebude v daný čas na startu, jeho čas mu již běží, nehledě na jeho příchod na startovní čáru.
  2. Dodržujeme pravidlo rychlejšího, což znamená, že pomalejší dávají přednost rychlejším na trati i na překážkách a nekřižují jim úmyslně cestu. Bude-li závodník záměrně bránit rychlejšímu závodníkovi, bude diskvalifikován.
  3. Překážky na trati se dělí na „POVINNÉ“. Ty se musí absolvovat za každých okolností. Jejich nepřekonání = diskvalifikace. Překážky s hendikepem. Překážky, na kterých v případě neúspěchu následuje běžecký hendikep v příslušné délce odpovídající náročnosti překážky. Běžecký hendikep bude vždy označen vytyčovací páskou. Součástí hendikepu jsou kliky a angličáky. Zkrácení hendikepu, vynechání hendikepu nebo běh mimo vyznačenou trať vede k diskvalifikaci.
  4. Pokud závodník neposlechne pokyny organizátorů nebo dobrovolníků hrozí mu diskvalifikace. Organizátoři jsou označeni reflexní vestou.
  5. Pořadatel si vyhrazuje právo zpětné diskvalifikace na základě protestu doloženého důkazním materiálem (foto, video atp.). Protest lze podat nejpozději do 60 minut po doběhu závodníka, kterého se protest týká. Následně jej posoudí a organizátoři hlavní pořadatel).
  6. Před startem hlavního závodu proběhne dle harmonogramu představení překážek a prezentace důležitých pravidel. Účast na setkání není povinná, ale důrazně ji doporučujeme.
  7. Závodník musí absolvovat závod v celé jeho délce a nesmí přijmout pomoc od diváků. VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE MEZI ZÁVODNÍKY PŘI PŘEKONÁVÁNÍ PŘEKÁŽEK JE POVOLENA JEN NA URČITÝCH PŘEKÁŽKÁCH. Vždy určuje dobrovolník na překážce.
  8. Všechny překážky musí být v průběhu závodu překonané, pokud závodník nějakou vynechá, ať záměrně, či omylem, je diskvalifikován! Zkrácení trati a jiné porušení pravidel se trestá diskvalifikací!
  9. Začátek a konec překážek je označen čárou, dotekem prvního a posledního segmentu – označeno reflexním sprejem. Držte se pokynů dobrovolníků na každé překážce.
  10. Ničit či jinak poškozovat vytyčovací pásku a kolíky je trestáno diskvalifikací